Galeria

Liposukcja

Zosta?am wyszkolona w Warszawie oraz Londynie w zabiegach liposukcji brzucha, pleców, ramion, ud, po?ladków. Podczas zabiegów by?y wykorzystane ró?ne urz?dzenia do liposukcji - wodna BodyJet oraz infradzwi?kowa NIL.